Slider Type

List Type

Hiệu suất và sử dụng tấm nhôm sóng 2020-12-24 lisa

Tấm nhôm sóng còn được gọi là tấm nhôm ép, tấm nhôm sóng hoặc ngói nhôm. It is one of the commonly used products [...]

Cuộn nhôm phủ màu 2020-11-12 Jessie

Nhôm cuộn phủ màu dùng để chỉ sản phẩm sau khi phủ và tạo màu cho bề mặt của cuộn nhôm hoặc tấm nhôm. Đầu tiên, if it is [...]

Cửa nhôm xingfa 2020-08-10 Jessie

Cửa nhôm xingfa đề cập đến cửa đi và cửa sổ làm bằng hợp kim nhôm định hình đùn làm khung, stiles và người hâm mộ, được gọi là hợp kim nhôm [...]