Màu nhôm cuộn

Màu nhôm cuộn

Màu nhôm cuộn – Coloring on the surface of aluminum plate or aluminum coil

The characteristics of Color-coated aluminum coil :
1. Độ phẳng tốt, không bị biến dạng sau khi cắt
2. Có thể được trang trí với nhiều mẫu khác nhau
3. Kháng thời tiết, nướng ở nhiệt độ cao, bảo vệ độ bóng cao và ổn định màu sắc
4. Bảo vệ môi trương, not easy to corrode
5. Mechanical property, bending resistance and strong bending resistance
Coating layer: PE and PVDF