ขดลวดอลูมิเนียมเคลือบสี

ขดลวดอลูมิเนียมเคลือบสี

ขดลวดอลูมิเนียมเคลือบสี – Coloring on the surface of aluminum plate or aluminum coil

The characteristics of Color-coated aluminum coil :
1. ความเรียบที่ดี, ไม่มีการเสียรูปหลังแรงเฉือน
2. สามารถตกแต่งลวดลายต่างๆได้
3. ทนต่อสภาพอากาศ, อบที่อุณหภูมิสูง, ป้องกันความมันเงาและความคงตัวของสีสูง
4. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, not easy to corrode
5. Mechanical property, bending resistance and strong bending resistance
Coating layer: PE and PVDF