การประยุกต์ใช้ 6061 แผ่นอลูมิเนียมในเรือ

การประยุกต์ใช้ 6061 แผ่นอลูมิเนียมในเรือ

ในปีที่ผ่านมา, การพัฒนาตัวถังน้ำหนักเบาได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว, และอุตสาหกรรมการเดินเรือได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง, วัตถุดิบจึงต้องก้าวทัน. แผ่นอลูมิเนียมมีความสำคัญเป็นพิเศษ. Many people don’t understand. Can’t ships use steel?

หลายอุตสาหกรรมในปัจจุบันใช้อะลูมิเนียม. นั่นเป็นเพราะความหนาแน่นต่ำ, มีความแข็งแรงสูง, high rigidity and corrosion resistance of aluminum plates, so ship designers believe that aluminum plates are more suitable for shipbuilding than steel plates. The processing cost of aluminum is lower, so it is more economical to use aluminum to make ships.

Many types of aluminum plate can be used on ships, เช่น 6061 แผ่นอลูมิเนียม, 7075 แผ่นอลูมิเนียม, 5083 aluminum plate and so on. Today talk about 6061 แผ่นอลูมิเนียม. 6061 aluminum plate is very good for marine accessories because of several characteristics.

1.6061 aluminum plate is low density and lighter than other materials. ดังนั้น, the overall weight of ships made of 6061 aluminum plate is 15% -20% lighter than ships made of steel plate. ทางนี้, the fuel consumption will be greatly reduced and the speed will be faster.

2.The aluminum plate has good corrosion resistance. The ship is blown by the sun and sun. If it is parked in water or sea all year round, the paint will definitely fall off. After using aluminum, the number of maintenance can be reduced.

3.Welding performance is good, which side of the ship has fallen off, as long as it is made of aluminum, it can be easily welded, and safety can be guaranteed.

From the above points, aluminum plate is indeed one of the development directions of the shipbuilding industry in the future. The aluminum plate is the device.