ගයානා ඇලුමිනියම් පතල් කැණීම. : පතල් ප්‍රවාහනයට නව ටෙරෙක්ස් ට්‍රක්

ලොක්කා කණ්ඩායමේ ගයානා ඇලුමිනියම් පතල් සමාගම නව වසරේ විශාල ත්‍යාගය පිළිගෙන තිබේ — අලුත්ම ටෙරෙක්ස් (TR100) ට්‍රක්, එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ EASTMENGMARRY පතලේ අමු ලෝපස් ප්‍රවාහනය කිරීමට ය.
මෙම ට්‍රක් රථය ගයානා සමාගමට නිෂ්පාදනය පුළුල් කිරීම සඳහා නව ආදාන උපකරණයකි 2017. මේ අතර, terex කර්මාන්ත ශාලාව p.gustavo යවා ඇත, වෘත්තීය කාර්මික ශිල්පියෙක්, වෙබ් අඩවියේ ට්‍රක් රථයේ අවසාන පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට, කර්මාන්තශාලාවේ නඩත්තු හා මෙහෙයුම් නිලධාරීන් සඳහා දින 3 ක වෘත්තීය තාක්ෂණික පුහුණුවක් ලබා දෙන ලදී. පුහුණුවට සහභාගී වූ සියලුම සේවකයින්ට විශාල ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණි.
එය වාර්තා වේ 390 කාටර් කැණීම් යන්ත්‍රය සහ ඩී 9 බුල්ඩෝසරය මේ වසරේ පා ගමන අවසානයේදී ගයානා ඇලුමිනියම් සැකසුම් කම්හලට පැමිණෙනු ඇත, බොසේ සමූහයේ ගයානා ඇලුමිනියම් පතල් සමාගමට සිය වාර්ෂික නිෂ්පාදන හා මෙහෙයුම් සැලැස්ම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් තැබීම.

අදහස් (23)

 1. මාකෝස්පෝල්ප්
  මාර්තු 04, 2021 හිදී 8:12 ප.ව.

  tadalafil 40: http://tadalafilonline20.com/ ටැඩාලෆිල් පෙති

 2. වෙස්ලි ටොබ්
  මාර්තු 06, 2021 හිදී 5:37 ප.ව.

  tadalafil 40 ටැඩාලෆිල් මිලදී ගන්න
  ටැඩාලෆිල් ඇණවුම් කරන්න

 3. ජේසන්මිබ්
  මාර්තු 08, 2021 හිදී 5:19 ප.ව.

  ලාභ බෙහෙත් වට්ටෝරු අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගන්න ඉන්දියානු ෆාමසිය

 4. ජේසන්මිබ්
  මාර්තු 09, 2021 හිදී 2:02 am

  බෙහෙත් වට්ටෝරු නොමැතිව අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගන්න හොඳම ඔන්ලයින් ජාත්‍යන්තර ඔසුසැල් ඉන්දියාව

 5. රැන්ඩිගුකේ
  මාර්තු 09, 2021 හිදී 4:52 am

  බෙහෙත් වට්ටෝරු නොමැතිව අන්තර්ජාලය හරහා මිලදී ගන්න: https://genericwdp.com/ වෛද්‍ය බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව පෙති

 6. ජේසන්බියෝමෝ
  මාර්තු 11, 2021 හිදී 8:23 ප.ව.

  මාර්ගගතව වයග්‍රා මිලදී ගත හැකි ස්ථානය කැනඩාවෙන් වයග්‍රා
  කවුන්ටරය හරහා වයග්‍රා

 7. වේන් වීස්
  මාර්තු 12, 2021 හිදී 5:09 am

  වයග්‍රා සාමාන්‍ය වන්නේ කවදාද? වෛද්‍යවරයකුගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව viagra
  viagra amazon

 8. ජේසන්බියෝමෝ
  මාර්තු 12, 2021 හිදී 7:19 am

  viagra online canada මිලදී ගන්න viagra amazon
  100mg viagra

 9. ජේසන්බියෝමෝ
  මාර්තු 12, 2021 හිදී 5:37 ප.ව.

  කැනඩාවෙන් වයග්‍රා වයග්‍රා කොපමණ ද?
  viagra online usa

 10. වේන් වීස්
  මාර්තු 13, 2021 හිදී 3:04 am

  වයග්‍රා මිලදී ගැනීමට කොහෙද? viagra වට්ටම්
  viagra amazon

 11. ජේසන්බියෝමෝ
  මාර්තු 13, 2021 හිදී 4:11 am

  කැනඩාවෙන් වයග්‍රා mexican viagra
  ලාභ වයග්‍රා මාර්ගගතව

 12. ජේසන්බියෝමෝ
  මාර්තු 13, 2021 හිදී 2:56 ප.ව.

  ලාභ වයග්‍රා මාර්ගගතව viagra පිරිවැය
  මට කවුන්ටරය හරහා වයග්‍රා මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද?

 13. ජේසන්බියෝමෝ
  මාර්තු 14, 2021 හිදී 1:17 am

  වෛද්යවරයාගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව සැබෑ වයග්‍රා මාර්ගගතව මිලදී ගන්න
  viagra වට්ටම්

 14. වේන් වීස්
  මාර්තු 14, 2021 හිදී 1:32 am

  සැබෑ වයග්‍රා මාර්ගගතව මිලදී ගන්න viagra from india
  වෛද්‍යවරයකුගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව viagra

 15. වේන් වීස්
  මාර්තු 14, 2021 හිදී 11:05 ප.ව.
 16. වේන් වීස්
  මාර්තු 15, 2021 හිදී 10:17 ප.ව.

  පෙති සඳහා වයග්‍රා පිරිවැය සාමාන්‍ය 100mg viagra සමඟ අමුත්තන් මිලදී ගන්න
  viagra 100mg මිල

 17. මයිකල් ෆාර්ලි
  මාර්තු 16, 2021 හිදී 12:24 ප.ව.

  http://valtrex10.com/ – valtrex අඩුම මිල
  බෙහෙත් වට්ටෝරු

 18. ජුලි 26, 2021 හිදී 11:44 am

  plaquenil for rheumatoid arthritis

  plaquenil generic brand

 19. ජුලි 31, 2021 හිදී 3:08 ප.ව.

  cialis online purchase canada

  cialis online

 20. අගෝස්තු 02, 2021 හිදී 6:40 ප.ව.

  viagra prescription filled online

  generic viagra and paypal

 21. අගෝස්තු 23, 2021 හිදී 6:11 ප.ව.

  plaquenil මිල

  එක්සත් රාජධානියේ ප්ලැකෙනිල් වල පිරිවැය

 22. අගෝස්තු 25, 2021 හිදී 1:39 ප.ව.

  cialis vs viagra canadian pharmacy

  the effects that viagra and cialis have on women

 23. සැප්තැම්බර් 20, 2021 හිදී 12:26 ප.ව.

  buy canadian drugs

  drugs causing ed

අදහස් දක්වන්න