ඇමෙරිකානු 100 අවුරුදු ගණනක් පැරණි ඇලුමිනියම් සමාගම අපකීර්තියට පත්ව ඇත!ආසන්න 20 දත්ත අවුල් කිරීමෙන් වසර ගණනාවකට පසු, නාසා චන්ද්‍රිකා දෙකක් එය නිසා කඩා වැටුණි

එක්සත් ජනපදය. -පදනම් වූ ලෝහ නිෂ්පාදකයා ව්‍යාජ පරීක්ෂණ ප්‍රති results ල ලබා දුන් අතර නාසා ආයතනයට වසර 20 ක කාලයක් තුළ දෝෂ සහිත ද්‍රව්‍ය ලබා දී ඇත, එහි ප්‍රති ing ලයක් ලෙස චන්ද්‍රිකා දියත් කිරීම් දෙකක් අසාර්ථක විය $700 මිලියන ගණනක හානියක්, according to a recent NASA investigation.
According to bloomberg, නාසා ආයතනය පෝට්ලන්ඩ් හි සමාගමකට චෝදනා කරයි, ලෝපස්., Sapa Profiles Inc.. (එස්පීඅයි) of falsifying thousands of aluminum component certifications obtained over a 19-year period by hundreds of customers, including NASA.
දැන්, SPI’s parent company, norsk hydro, has agreed to pay $46 million in fines to NASA, the U.S. department of defense and other agencies over the incident.

අතිරෙකව, in order to solve the occurred during the period of 1996-2015 and fraud related criminal charges and civil claim, SPI also confiscated company has signed a contract with the us government contractor to bring the profits of $1.8 මිලියන, a test lab director of SPI also acknowledged the relevant charges, currently serving, also was ordered to pay $170000 in compensation.
Under the justice department settlement, SPI has been manually tampering with the results of failed aluminum component tests since 1996.
Since 2002, the company has also started manually falsifying test records, and its technicians regularly speed up the testing machines and cut samples in ways that do not meet the specifications.
The noncompliance continued until 2015, when NASA suspended all government contracts with SPI.
Defective parts caused two satellites to crash
The defective parts were used in the construction of NASA’s Taurus XL rocket, which was used in missions from 2009 වෙත 2011 to launch satellites to study earth’s climate.
NASA said the two failed missions were the orbiting carbon observatory in 2009, which was designed to accurately measure carbon dioxide in the atmosphere, and the Glory earth atmospheric sounding satellite in 2011, which was designed to help humans with climate research.
The protective nose cones of the two Taurus rockets carrying the orbiting carbon observatory and the Glory earth atmospheric sounding satellite failed to separate as ordered, causing the rockets to be too heavy to reach their intended orbits, NASA said in a statement.

Jim Norman, NASA launch services director, කිව්වා:
NASA relies on the entire supply chain.
Although we do our own testing, it is not possible to retest every part in person.
The launch mission failed when the test results were tampered with and the certificates given to us were all wrong.

 • importantly, we trust our American manufacturing colleagues to produce, පරීක්ෂණය, and certify materials to the standards we require.
  But it is clear that our trust has been badly betrayed.
  Norman added that years of research work had been lost to these frauds.

එක්සත් ජනපදය. attorney Zachary twiliger for the eastern district of Virginia also wrote: “norsk hydro subsequently provided false test results to hundreds of customers throughout the United States, all in an effort to increase corporate profits and obtain production-based bonuses.
Our partners at NASA and the military, as well as hundreds of private companies, believe that the hydro product will not be defective,” said special agent in charge of the FBI’s Portland field office, mark cannon.
But over the past 20 අවුරුදු, this company’s greed has violated that trust.
The company has been established for more than 110 අවුරුදු
Norsk hydro admitted that its falsified test results were related to the metal’s strength under pressure.
According to the information, norsk hydro was founded in 1905, is a Norwegian aluminum and renewable energy company, headquartered in Oslo, the capital of Norway, is one of the world’s largest aluminum companies.
The company has operations in about 50 countries and regions around the world. The Norwegian government owns 34.3% of the company through the country’s ministry of trade, industry and fisheries. The company currently employs approximately 35,000 people.
අතිරෙකව, Sapa Profiles, now a subsidiary of hydro Portland, also pleaded guilty to one count of mail fraud and was barred from future contracts with the U.S. federal government.
Brian bentzkowski, assistant attorney general for the justice department’s criminal division, said in an April 23 statement:
The greed of norsk hydro and individuals has allowed this type of fraud to continue against the government and other private clients, and this resolution calls for these companies to be held accountable for the losses caused by their actions.
A norsk hydro spokesman said the case had been resolved and last week the company had investedsignificant time and resources to overhaul our quality and compliance organisation”.
It’s not the first time a U.S. -based company like SPI has had a manufacturing scandal, as reporters at the national business daily noted.
In the wake of the recent crash of Ethiopian airlinesBoeing 737MAX, attention has turned to the manufacturing of the plane.
The New York times reported last month that at Boeing’s new plant near Charleston, south Carolina, tools and metal scraps were often left artificially inside the 787 dreamliner, mostly near the electrical systems.
Although the aircraft is tested before it leaves the factory, it has debris in its engine and tail that can cause problems in the flight.
Even the worker at the plant said he would never fly the 787 dreamliner himself because of safety concerns.

අදහස් (23)

 1. sunset sherbet
  පෙබරවාරි 12, 2021 හිදී 7:11 am

  Poverty is not a shame but the being ashamed of it is.

  https://www.google.com.pk/url?q=https://highyields.com/

 2. වෙස්ලි ටොබ්
  මාර්තු 06, 2021 හිදී 12:59 am

  තඩලාෆිල් මිලදී ගන්න tadalafil 60 mg විකිණීමට ඇත
  tadalafil මාර්ගගතව 20

 3. වෙස්ලි ටොබ්
  මාර්තු 06, 2021 හිදී 4:14 am

  තඩලාෆිල් යනු කුමක්ද? 40 mg tadalafil
  tadalafil 60 mg විකිණීමට ඇත

 4. රැන්ඩිගුකේ
  මාර්තු 08, 2021 හිදී 8:06 ප.ව.

  විදේශීය ෆාමසි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට නැව්ගත කිරීම ඉන්දියානු ෆාමසි drugs ෂධ

 5. රැන්ඩිගුකේ
  මාර්තු 08, 2021 හිදී 9:48 ප.ව.

  ෆාමසි ඉන්දියා සාමාන්‍ය පෙති

 6. රැන්ඩිගුකේ
  මාර්තු 09, 2021 හිදී 8:37 ප.ව.

  වෛද්‍යවරයාගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව සයිඩෙනාෆිල්: https://genericwdp.com/ විදේශීය ෆාමසි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට නැව්ගත කිරීම

 7. වේන් වීස්
  මාර්තු 11, 2021 හිදී 8:46 ප.ව.

  පෙති සඳහා වයග්‍රා පිරිවැය viagra 100mg මිල
  සාමාන්‍ය 100mg viagra සමඟ අමුත්තන් මිලදී ගන්න

 8. වේන් වීස්
  මාර්තු 12, 2021 හිදී 7:11 ප.ව.

  මාර්ගගතව වයග්‍රා මිලදී ගැනීමට හොඳම ස්ථානය සැබෑ වයග්‍රා මාර්ගගතව මිලදී ගන්න
  viagra online usa

 9. වේන් වීස්
  මාර්තු 12, 2021 හිදී 8:40 ප.ව.

  වයග්‍රා කොපමණ ද? කවුන්ටරය හරහා හොඳම
  වෛද්යවරයාගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව

 10. වේන් වීස්
  මාර්තු 13, 2021 හිදී 5:51 ප.ව.

  viagra වට්ටම් සැබෑ වයග්‍රා මාර්ගගතව මිලදී ගන්න
  සාමාන්‍ය වයිරා මාර්ගගතව මිලදී ගැනීමට හොඳම ස්ථානය

 11. වේන් වීස්
  මාර්තු 13, 2021 හිදී 7:18 ප.ව.

  mexican viagra mexican viagra
  කවුන්ටරය හරහා වෝල්ග්‍රාට් හරහා

 12. වේන් වීස්
  මාර්තු 14, 2021 හිදී 3:37 ප.ව.

  වයග්‍රා පිරිවැය mexican viagra
  viagra from india

 13. වේන් වීස්
  මාර්තු 14, 2021 හිදී 5:01 ප.ව.

  වෛද්යවරයාගේ බෙහෙත් වට්ටෝරුවකින් තොරව සැබෑ වයග්‍රා මාර්ගගතව මිලදී ගන්න
  මාර්ගගතව වයග්‍රා මිලදී ගැනීමට හොඳම ස්ථානය

 14. වේන් වීස්
  මාර්තු 15, 2021 හිදී 2:04 ප.ව.

  වයග්‍රා කොපමණ ද? වයග්‍රා සාමාන්‍ය වන්නේ කවදාද?
  මාර්ගගතව වයග්‍රා මිලදී ගැනීම

 15. වේන් වීස්
  මාර්තු 15, 2021 හිදී 3:37 ප.ව.

  මට කවුන්ටරය හරහා වයග්‍රා මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද? වයග්‍රා මිලදී ගැනීමට කොහෙද?
  generic viagra walmart

 16. ජුලි 26, 2021 හිදී 11:00 am

  plaquenil 200 mg කැනඩා

  plaquenil generic price

 17. ජුලි 31, 2021 හිදී 2:28 ප.ව.

  cialis genetic

  cialis copay card

 18. අගෝස්තු 02, 2021 හිදී 6:04 ප.ව.

  viagra buy in melbourne

  viagra 100mg price per pill

 19. අගෝස්තු 23, 2021 හිදී 5:29 ප.ව.

  මට plaquenil මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද?

  buy plaquenil uk

 20. අගෝස්තු 25, 2021 හිදී 12:54 ප.ව.

  generic cialis 10mg 30 පෙති

  price of cialis at walgreens

 21. සැප්තැම්බර් 15, 2021 හිදී 9:29 ප.ව.

  ivermectin price uk

  අයිවර්මැක්ටින් මිල ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 22. සැප්තැම්බර් 25, 2021 හිදී 3:20 ප.ව.

  hydroxychloroquine tab 200mg

  plaquenil 25 mg

 23. ඔක් 08, 2021 හිදී 11:00 ප.ව.

  viagra අර්ථය

  how to get viagra toronto

අදහස් දක්වන්න